Bioenergetické masáže

Bioenergetika je obor vycházející z prací Wilhelma Reicha a Alexandra Lowena, dvou předních odborníků na práci s energií těla a s mentálními pochody, které s těmito postupy souvisejí. Je spojujícím článkem mezi klasickými psychoanalýzou a terapeutickou prací s tělem (někdy bývá tento způsob léčení označován jako bodypsychoterapie), zároveň v praxi do velké míry zahrnuje obojí. Cílem bioenergetiky je porozumění lidské osobnosti na základě energetických procesů těla. Nesoulad energie na úrovni fyzického těla se projeví nemocí. Disharmonie energií na úrovni emocí vyvolává pocit vnitřního napětí, neklid, nespokojenost a podobné projevy. Vyvážení všech rovin lidské existence a s tím i energie v nich působící je hlavním zaměřením všech postupů bioenergetiky. Jedním z hlavních nástrojů bioenergetiky jsou bioenergetické masáže.

Bioenergetické masáže pomáhají zásadním způsobem rozrušovat tzv. svalový krunýř bloků energie, které brání jejímu volnému toku a omezují tak fyziologické pochody těla. Zmenšením, resp. odstraněním těchto bloků je pak dosaženo stavu vyvážení fyzické, emoční i duchovní roviny klienta a zvýšení celkové energetické hladiny těla.